Conference 2020

Het thema van deze conference is ”Happily ever after?
Wat is geluk? En hoe kunnen we gelukkig zijn? Hoe kijkt God hiernaar? Als we “gelukkig” willen zijn in dit leven, dan roept God ons op om eerst Zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken. Wat houdt dit precies in en hoe komt dit tot uiting in ons eigen leven?

Aftermovie Brave Conference 2020

Sharon deelde in een interview meer over het thema, lees hier meer over de betekenis van de Conference.

“Na de Conference in 2019, waar het thema “Beauty in Brokeness” was, kreeg ik al vrij snel (ruim voor Corona uitbrak) op mijn hart dat het thema ‘Happily Ever After’ moest zijn. Hoe nu verder als je die gebrokenheid laat bestaan? Als je durft kwetsbaar te zijn en durft te gaan voor God, hoe komt deze gebrokenheid tot uiting in je leven? Is dat van: ‘oké, God kan mijn gebrokenheid gebruiken: en dóór!’. Dat klopte naar mijn idee niet, ik wilde heel graag de diepte in, maar wist niet zo goed hoe.

Vervolgens kwam de Coronacrisis. Toen we ons rond de zomer realiseerden dat Corona echt nog wel een poos zou duren, heb ik met Iris en Amarins (de andere leden van team Brave) gebeden voor de conferentie. In september hebben we besloten om de conferentie online door te laten gaan. Vooral omdat het ineens heel duidelijk was hoe we invulling kunnen geven aan het thema. We hebben afgelopen maanden allemaal een spoedcursus gehad in ‘wat is werkelijk waardevol’? Wat gebeurt er als er zoveel zekerheden rondom je wegvallen, als alles wat vanzelfsprekend was, dat opeens niet meer is?

Ik wil graag dat deze conferentie echt gaat over relaties, niet alleen over liefdesrelaties maar ook over vriendschappen. Rinke heeft het boek ‘De ware Worden’ geschreven over haar zoektocht naar zichzelf en naar de liefde. De focus is vooral hoe je zélf de ware wordt. Want het gaat er niet om dat die ander verandert, maar dat jij zelf van binnenuit verandert in de persoon die God voor ogen heeft.  

Na iedere overdenking ga ik in gesprek met de spreker. Dan kunnen de deelnemers via de chat ook live vragen stellen, we zoeken daar de interactie op. Natuurlijk is er ook ruimte voor worship. Daarnaast hadden we vorig jaar dans, ik bedacht dat ik dit jaar iets met humor wilde en dat blijkt nu uiteindelijk heel belangrijk in deze tijd! Daarin zie ik echt Gods hand, dat dit zo goed aansluit bij wat wij nodig hebben dit seizoen. Het is belangrijk om lekker te lachen, het hoeft niet allemaal zo serieus te zijn.

Ik hoop dat we ons ervan bewust mogen worden dat er zo veel meer is dan we tot nu toe in ons leven hebben meegemaakt. Met ‘meer’ bedoel ik meer van God. Dat meer van God je leven steeds meer verrijkt. Dat we ons niet zo krampachtig vasthouden aan het vergankelijke. Ik realiseer mij steeds meer dat het leven zo onzeker is. Ik ben niet gemaakt voor een eeuwig leven hier, maar voor een eeuwig leven dáár – bij God. 

We zijn ons op dit moment heel bewust van de onzekerheid van het leven en hoe gemakkelijk het mis kan gaan. Dat bewustzijn mag ons hoop geven en onze blik verruimen. Wat wil ik achterlaten hier op aarde? Wat is ‘Happily Ever After?‘ Gaat het erom dat ik het hier in dit leven zo naar mijn zin heb of dat ik ook nadenk over wat hierna komt? Voor mij is het allebei. Ik hoop dat vrouwen dat meenemen.”

JOIN THE MOVEMENT

WE HOPEN JE SNEL TE ZIEN!